Closed Days Details

  Janmashtami (Gopalkala ) (12/08/2020, Wednesday )

  Independence Day ( 15/08/2020, Saturday )

  Ganesh Chaturthi (22/08/2020, Saturday)

  Mahatma Gandhi's Birthday ( 02/10/2020, Friday )

  Prophet Mohammad's Birthday ( ID-E-Milad ), ( 30/10/2020, Friday )

  Bhaubeej (16/11/2020, Monday )

  Christmas Day ( 25/12/2020, Friday )