Closed Days Details

  Muharram (17/07/2024, Wednesday )

  Independence Day (15/08/2024 , Thursday )

  Gopalkala (27/08/2024 , Tuesday )

  Ganesh Chaturthi (07/09/2024, Saturday)

  Anant Chaturthi ( Ganesh Visarjan) (17/09/2024, Tuesday)

  Mahatma Gandhi Jayanti (02/10/2024 ,Wednesday)

  Dussehra (Vijaya Dashami) (12/10/2024 , Saturday)

  Diwali ( Laxmi Poojan) (01/11/2024 , Friday)

  Guru Nanak's Birthday (15/11/2024 , Friday )

  Christmas Day ( 25/12/2024, Wednesday )